Blogg

22 09, 2017

Förändringsledarutbildning HT 2017

By | 2017-09-22T12:52:34+00:00 September 22nd, 2017|Blogg|0 Comments

Starten av 2017 års(hösttermin) förändringsledarutbildning (FLU). Det finns en massa erfarenhet från olika discipliner och områden. Näringsliv, kommuner, idrott och statlig verksamhet. Härligt nyfikna och enormt fokuserade på att förändra. Riktigt roligt att få vara med och stötta på vägen....

4 08, 2017

Förändringsledning som skapar resultat!

By | 2017-08-14T14:43:34+00:00 August 4th, 2017|Blogg, Nyheter, Tips|0 Comments

Hej I september är det dags för höstens Förändringsledarutbildning (FLU) igen. I 7 år har vi tränat chefer, tränare och konsulter mot en kompetens i att skapa förändring och förbättring på individ, grupp eller organisationsnivå. Vi lever i en föränderlig värld och vi menar att det går att träna på att handskas med förändring så [...]

8 06, 2017

En strategi baserad på CHPS egna forskning..

By | 2017-06-09T09:14:11+00:00 June 8th, 2017|Blogg|0 Comments

Stolt rekommenderar vi strategin FPS som är baserad på vår forskning på högpresterande organisationer och Petters egna 13 år som professionell fotbollsspelare. Metoden har applicerats på och vidareutvecklats med aktiva spelare på elitnivå!   Full Potential Strategy Source: fullpotentialstrategy.com

7 06, 2017

Uppdaterad webbsida!

By | 2017-06-07T12:30:34+00:00 June 7th, 2017|Blogg|0 Comments

Vi har uppdaterat vår webb - tack till Dig-Marketing!

4 06, 2017

HÖGPRESTERANDE STRATEGI

By | 2017-06-04T11:26:06+00:00 June 4th, 2017|CHPS|Comments Off on HÖGPRESTERANDE STRATEGI

Vi hjälper dig att få fatt på din dröm och ta fram en plan där du får möjlighet att reflektera över vad du behöver göra för att lyckas nå ditt mål och må bra. Vi går bl.a grundligt igenom och tar fram dina värderingar du behöver ha på plats, vad du menar och vad [...]

4 06, 2017

Loopen

By | 2017-06-04T09:00:20+00:00 June 4th, 2017|CHPS|Comments Off on Loopen

Om det inte finns någon uppföljning så kan det bli stagnation i företaget. Kommunikationen viker och medarbetare kan börja undra om det är värt att lägga ned tid på olika aktiviteter om det ändå inte sker någon uppföljning. Hur fungerar uppföljningen i ert företag? Att lägga uppmärksamhet på vad som behöver göras och reflektera [...]

4 06, 2017

Organisationsutveckling

By | 2017-06-04T08:26:50+00:00 June 4th, 2017|CHPS|Comments Off on Organisationsutveckling

Förändringsprocesser för organisationer Vi hjälper Er att genomföra riktig förändring av kultur och beteenden i hela organisationen som leder till ökad personalnöjdhet, kundnöjdhet och lönsamhet. Allt vårt fokus ligger på utveckling och förändring till en högpresterande organisation utifrån era önskemål. För att lyckas nå målen krävs träning. Hos oss får [...]

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.