Nyheter

Nyheter 2017-12-26T20:35:53+00:00
1104, 2017

Vi hälsar Maria Grip välkommen till CHPS

Categories: Nyheter|0 Comments

Välkommen Maria! Maria är en processledare, coach och föreläsare som möter människor med humor och värme. Hon använder sin kompetens, att analysera och ge förslag till nycklar som utvecklar individer och grupper, på ett mångfasetterat [...]

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.