Tips 2017-12-26T20:37:40+00:00

Tips och nyheter från omvärlden!

Här länkar vi till nyheter och forskning som relaterar till förändring och utveckling.

Hjärntrötthet bör tas på största allvar.

I en artikel ur Bohusläningen där professornoch överläkaren från Sahlgrenska, Lars Rönnbäck, pratar om ett aktuellt fenomen, hjärntrötthet. Hjärnan är bara två procent av kroppsvikten, men konsumerar [...]

Myter om chefer

Att vara snäll som chef har ingenting med mesighet att göra. Det handlar om att visa empati, lyssna utan att lägga sig platt och att kunna fatta [...]

Avbruten på jobbet?

Studier visar att störande ljud kan sänka våra prestationer med hela 66% och att det kan ta upp till 25 minuter att återfå fokus på en arbetsuppgift [...]

Multitasking sänker produktiviteten

Studier har gjorts på hur multitasking påverkar vår hjärna och det visar sig att det inte är positivt. Psychology Today menar att det sänker produktiviteten med 40%, [...]

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.