Allt fler chefer tränar sin psykiska hälsa

Svenska chefer har en helt ny medvetenhet om vikten av psykiskt välbefinnande. Tidningen Chef har gjort en undersökning bland närmare 3000 chefer, där fler än hälften säger att de utövar någon form av träning av den psykiska hälsan. Den träningen består främst av yoga i någon form, meditation och avslappning samt mindfulness. Ulrica von Thiele Schwarz, psykolog och forskare vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet, menar att detta tyder på att man är medveten om att hälsa är ett bredare begrepp än att vara i fysisk form.

Är du nyfiken på hela artikeln från SvD, klicka här

 

 

By | 2017-05-01T17:38:45+00:00 May 1st, 2017|Tips|0 Comments

About the Author:

- Vi skapar förändring på riktigt -

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.