Avbruten på jobbet?

Studier visar att störande ljud kan sänka våra prestationer med hela 66% och att det kan ta upp till 25 minuter att återfå fokus på en arbetsuppgift om vi blir avbrutna. Svårast att hantera är tydligen ljud som inte tar slut, som tex prat i mobiltelefon intill oss.

Dagens industri har skrivit en artikel om störande ljud, som du kan ta del av här.

En Sifo-undersökning med drygt 1000 svenska arbetstagare visar tydligt att vårt konstanta “on-läge” skapar stress. Undersökningen gjordes på uppdrag av Telenor.

By | 2017-05-01T17:40:43+00:00 May 1st, 2017|Tips|0 Comments

About the Author:

- Vi skapar förändring på riktigt -

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.