4 08, 2017

Förändringsledning som skapar resultat!

By | 2017-08-14T14:43:34+00:00 August 4th, 2017|Blogg, Nyheter, Tips|0 Comments

Hej I september är det dags för höstens Förändringsledarutbildning (FLU) igen. I 7 år har vi tränat chefer, tränare och konsulter mot en kompetens i att skapa förändring och förbättring på individ, grupp eller organisationsnivå. Vi lever i en föränderlig värld och vi menar att det går att träna på att handskas med förändring så [...]

8 06, 2017

En strategi baserad på CHPS egna forskning..

By | 2017-06-09T09:14:11+00:00 June 8th, 2017|Blogg|0 Comments

Stolt rekommenderar vi strategin FPS som är baserad på vår forskning på högpresterande organisationer och Petters egna 13 år som professionell fotbollsspelare. Metoden har applicerats på och vidareutvecklats med aktiva spelare på elitnivå!   Full Potential Strategy Source: fullpotentialstrategy.com

7 06, 2017

Uppdaterad webbsida!

By | 2017-06-07T12:30:34+00:00 June 7th, 2017|Blogg|0 Comments

Vi har uppdaterat vår webb - tack till Dig-Marketing!

1 05, 2017

Din personlighet under luppen!

By | 2017-05-01T17:41:43+00:00 May 1st, 2017|Blogg|0 Comments

Personlighetstester har blivit ett allt vanligare verktyg för företag som ska rekrytera nya medarbetare eller utveckla sin personal. Men hur fungerar de egentligen? Och vilken nytta gör de? Nyfiken på att läsa hela artikeln i Forskning.se klicka här Vi på CHPS menar att tester kan vara ett underlag för diskussioner och samtal, så det inte [...]

12 04, 2017

Medmänsklighet

By | 2017-04-12T07:28:17+00:00 April 12th, 2017|Blogg|0 Comments

För ett par dagar sedan var jag på möte på ett företag, och jag blev fantastiskt glad av deras bemötande eller mer korrekt, av receptionistens bemötande. Vad var det då hon gjorde som fick mig på så glatt humör? Jo, det var enkelt, direkt när jag steg in genom dörren kom hon och mötte mig [...]

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.