4 06, 2017

HÖGPRESTERANDE STRATEGI

By |2017-06-04T11:26:06+00:00June 4th, 2017|CHPS|Comments Off on HÖGPRESTERANDE STRATEGI

Vi hjälper dig att få fatt på din dröm och ta fram en plan där du får möjlighet att reflektera över vad du behöver göra för att lyckas nå ditt mål och må bra. Vi går bl.a grundligt igenom och tar fram dina värderingar du behöver ha på plats, vad du menar och vad [...]

4 06, 2017

Loopen

By |2017-06-04T09:00:20+00:00June 4th, 2017|CHPS|Comments Off on Loopen

Om det inte finns någon uppföljning så kan det bli stagnation i företaget. Kommunikationen viker och medarbetare kan börja undra om det är värt att lägga ned tid på olika aktiviteter om det ändå inte sker någon uppföljning. Hur fungerar uppföljningen i ert företag? Att lägga uppmärksamhet på vad som behöver göras och reflektera [...]

4 06, 2017

Organisationsutveckling

By |2017-06-04T08:26:50+00:00June 4th, 2017|CHPS|Comments Off on Organisationsutveckling

Förändringsprocesser för organisationer Vi hjälper Er att genomföra riktig förändring av kultur och beteenden i hela organisationen som leder till ökad personalnöjdhet, kundnöjdhet och lönsamhet. Allt vårt fokus ligger på utveckling och förändring till en högpresterande organisation utifrån era önskemål. För att lyckas nå målen krävs träning. Hos oss får [...]

29 05, 2017

Förändringsledarutbildning (FLU)

By |2017-10-05T11:00:07+00:00May 29th, 2017|CHPS|Comments Off on Förändringsledarutbildning (FLU)

Vill du ligga i framkant och hantera förändringar på alla nivåer i organisationer? Det finns alltid en kultur och värderingar i en organisation, frågan är om den har skapats medvetet eller kommit till av en slump. Du lär dig att: Arbeta aktivt med förändring på grupp- och individnivå Ta fram, implementera och göra värderingar [...]

29 05, 2017

Utbildning i Projektledning

By |2017-05-29T20:04:05+00:00May 29th, 2017|CHPS|Comments Off on Utbildning i Projektledning

Alla projekt syftar till en unik förändring med en tydlig start och ett tydligt slut. Vi lägger stor vikt vid att kunna hantera projektets inledande faser. Vi tränar oss i att skapa en tydlig och förankrad beställning och plan för hur förändringen ska genomföras, avslutas och överlämnas till en process som din verksamhet kan [...]

29 05, 2017

Föreläsning – Kommunikation som leder till hög prestation

By |2017-05-29T15:26:41+00:00May 29th, 2017|CHPS|Comments Off on Föreläsning – Kommunikation som leder till hög prestation

Kultur, jargong och resultat – sambandet mellan hur vi bemöter varandra och prestationen Det finns alltid en kultur och värderingar på en arbetsplats. Frågan är om den är skapad medvetet eller kommit till av en slump. En annan fråga är om den är en hjälp på vägen mot det man vill eller om det [...]

29 05, 2017

Workshop – Feedbackkultur

By |2017-05-29T14:57:09+00:00May 29th, 2017|CHPS|Comments Off on Workshop – Feedbackkultur

Feedback är något många organisationer säger att de vill bli bättre på. Vill ni förändra er kultur till en kultur där feedback är det allra naturligaste? Forskning påvisar att öppen dialog i grupper lönar sig. Delar av innehållet: Kraften i personlig feedback. Hur kan man säkerställa att feedbacken är relevant och att den ges vid [...]

29 05, 2017

Föreläsning – Högpresterande organisationer

By |2017-05-29T14:54:05+00:00May 29th, 2017|CHPS|Comments Off on Föreläsning – Högpresterande organisationer

Vår egen studie av högpresterande system visar på gemensamma framgångsnycklar hos dem som presterar bra på en hög nivå under lång tid och samtidigt mår bra. Vi har sammanfattat framgångsnycklarna i CHPS ”Plus” som vi beskriver, visar och berättar om under föreläsningen. Att bli uppmärksam på vad man själv kan påverka för att må bra [...]

29 05, 2017

Workshop – Hantering av stress

By |2017-05-29T14:51:47+00:00May 29th, 2017|CHPS|Comments Off on Workshop – Hantering av stress

Har du någon gång varit stressad? Stress är en reaktion på fysisk, mental eller känslomässig påfrestning av olika slag. Stress är högst individuell och kan uppstå i obalanser mellan dina egna och omgivningens krav. Vill du/ni ha hjälp med att förstå och hantera stress?  Vi hjälper dig/er med att: Öka förståelsen för din/er egna [...]

29 05, 2017

Styrande värderingar

By |2017-05-29T10:39:16+00:00May 29th, 2017|CHPS|Comments Off on Styrande värderingar

Vill du ta ansvar för din egen framgång i din roll som ledare? Vet du vad du vill uppnå men saknar en strategi? Vår modell för ledarutveckling hjälper dig att hitta dina värderingar som styr dig mot det resultat du vill uppnå. Vi hjälper dig med att: Få stöd i att hitta svaren på [...]

För att kunna ge dig en bättre service använder CHPS cookies.

När du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.