Att nå resultat förutsätter ett gott ledarskap!

Till anmälan.

 
 
 

Har du har rätt förutsättningar för att bli framgångsrik som chef?

Vi har ett fåtal platser kvar, anmäl dig till vår ledarskapsutbildning  och framtidssäkra ditt ledarskap.

 

 

By | 2017-08-23T12:39:18+00:00 August 23rd, 2017|Blogg|0 Comments

About the Author:

- Vi skapar förändring på riktigt -

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.