Vi hälsar Maria Grip välkommen till CHPS

Välkommen Maria! Maria är en processledare, coach och föreläsare som möter människor med humor och värme. Hon använder sin kompetens, att analysera och ge förslag till nycklar som utvecklar individer och grupper, på ett mångfasetterat sätt. Marias uppriktiga nyfikenhet och mod att utvecklas inspirerar andra till att göra det samma. Med hennes empatiska synsätt och stora närvaro är det lätt att känns sig trygg.

By | 2017-04-11T12:44:33+00:00 April 11th, 2017|Nyheter|0 Comments

About the Author:

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.