Vi hälsar Annika varmt välkommen till CHPS.

Annika är en förändringsledare, facilitator och utbildare med stort engagemang och drivkraft. Hon är utbildad civilekonom inom organisation och ledarskap och har de senaste tio åren jobbat som chef inom läkemedlesbranschen. Vi är oerhört glada att Annika börjar jobba med oss på CHPS.

Vill du läsa mer om Annika klicka här

By | 2017-04-11T12:56:43+00:00 April 11th, 2017|Nyheter|0 Comments

About the Author:

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.