NYHET! Utbildning till Förändringsledare i Göteborg med start 25-26 april

Nu startar vi vår utbildning till Förändringsledare i Göteborg!

Det finns alltid en kultur och värderingar i en organisation, frågan är om de skapats medvetet eller kommit till av en slump. En annan fråga är om kulturen och värderingarna är ett stöd i på vägen mot önskat resultat eller om det innehåller något som hindrar att man når dit man vill. I vår utbildning till förändringsledare får du lära dig olika metoder och modeller för att leda individer och grupper mot att medvetet skapa den kultur de vill ha i sin organisation. Du får praktiskt använda dem så de blir till verktyg i din vardag och inte bara teorier och ord på papper.

Du behöver inga akademiska förkunskaper, bara erfarenhet från eget chefs- eller ledarskap

Huvuddelar i utbildningen:

 • Skapa en tydlig kommunikation på alla nivåer i en organisation
 • Arbeta aktivt med värderingar och drivkrafter för att nå resultat
 • Skapa en medveten förändring på organisations-, grupp- och individnivå
 • Leda dig själv och andra med ett trovärdigt förhållningssätt som skapar tillit
 • Bemöta beteenden som är negativa för verksamheten
 • Filtrera framgångsfaktorer i förändringsprocesser

Utbildningsdatum med start våren 2016 i Göteborg:

 • 25-26 april
 • 30-31 maj
 • 29-30 augusti
 • 26-27 september
 • Tillfälle 5 bestäms av gruppen

Dag 1: 9.00-17.00 och Dag 2: 9.00-16.00

Pris: 29 000 kr exkl moms

Plats: Centrala Göteborg – exakt lokal meddelas inom närmaste tiden

Vad ingår: Kursmapp inkl allt material som vi går igenom under utbildningen. Frukt och kaffe under hela dagarna.

Mat och logi ingår inte.

Certifiering: För att erhålla certifikat till Förändringsledare krävs 100% närvaro samt ett avslutande examensarbete

Utbildare: Karin Nyberg, Annika Bogfors och Per-Olov “Tjolle” Ström

Varmt välkommen med din anmälan eller om du har några frågor,

Christine Ström, mob: 070-577 24 64 eller mail: christine@chps.se

By | 2017-04-11T12:59:05+00:00 April 11th, 2017|Nyheter|0 Comments

About the Author:

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.