Vi välkomnar Pelle Wide till CHPS

Pelle är en senior förändringsledare, coach, facilitator och utbildare. Pelle är utbildad Beteendevetare på Stockholm Universitet och han är genuint intresserad av hur människor fungerar. Pelle har en unik förmåga att skapa en utvecklande och lärorik miljö.

Vi hälsar dig varmt välkommen till CHPS.

För dig som är nyfiken kan läsa mer om Pelle här

By | 2017-04-11T13:00:07+00:00 April 11th, 2017|Nyheter|0 Comments

About the Author:

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.