Förändringsledarutbildning (FLU)

Vill du ligga i framkant och hantera förändringar på alla nivåer i organisationer? Det finns alltid en kultur och värderingar i en organisation, frågan är om den har skapats medvetet eller kommit till av en slump.

Du lär dig att:

 • Arbeta aktivt med förändring på grupp- och individnivå
 • Ta fram, implementera och göra värderingar levande i organisationen
 • Skapa energi och drivkraft för dig och andra
 • Bemöta beteenden som är negativa för organisationen
 • Hantera konflikter och medverka till att lösa dem på ett sätt som skapar förtroende

Att arbeta med förändringsledning innebär att hjälpa chefer, ledningsgrupper och inte minst medarbetare att hantera förändringar. Som förändringsledare får du verktyg för att implementera förändringar så att de genomförs i vardagen och du klarar också av att på ett pedagogiskt sätt förklara vad som händer i processen och varför. Allt för att resultatet av förändringen ska bli den önskade.

I dagens samhälle sker förändringar i allt snabbare takt. När stressen ökar uppstår konflikter lättare. Organisationer tappar därmed mycket onödig energi som kan användas bättre.

Vi vet att man med effektiv förändringsledning gör processen smidigare och mindre resurskrävande vid till exempel:

 • Omorganisation
 • Varsel
 • Ny ledning
 • Ändrade krav
 • Värdegrundsarbete
 • Negativ stress
 • m.m.

I utbildningen till Förändringsledare lär du dig också att förstå människors olika behov och skapa en trovärdig kommunikation på alla nivåer i organisationer. Då vi menar att en viktig faktor för att lyckas är att träna så kommer det mellan utbildningsdagarna vara en del “läxor” i någon form. Det krävs inga förkunskaper eller akademiska meriter förutom erfarenhet från eget chef- eller ledarskap.

Certifiering: För att erhålla certifikat som Förändringsledare krävs 100% närvaro samt en avslutande certifieringsuppgift.

Plats: Start vår och höst i Stockholm och Göteborg.

Tid – antal dagar: Utbildningen ges som en öppen utbildning på totalt 10 dagar, med fördelning 5×2 dagar under en period på ca 8 månader. Start varje vår och höst.

Nytt för i år: Individuell coachning ingår under utbildningsperioden, välj mellan en eller fyra tillfällen à 1,5h cirka.

Pris: 36.000 kr ex moms, inkl en individuell coachning.

42.000 kr ex moms, inkl fyra individuella coachningar.

 

 

 

Mer info. och anmälan
2017-10-05T11:00:07+00:00

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.