Förändringsledarutbildning HT 2017

Starten av 2017 års(hösttermin) förändringsledarutbildning (FLU). Det finns en massa erfarenhet från olika discipliner och områden. Näringsliv, kommuner, idrott och statlig verksamhet. Härligt nyfikna och enormt fokuserade på att förändra.

Riktigt roligt att få vara med och stötta på vägen….

By | 2017-09-22T12:52:34+00:00 September 22nd, 2017|Blogg|0 Comments

About the Author:

- Vi skapar förändring på riktigt -

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.