Vi hälsar Victoria varmt välkommen till CHPS.

Victoria Magnusson är vårt nya tillskott på CHPS och vi önskar henne varmt välkommen

Victoria är en inspirerande förändringsledare och utbildare som har lätt för att skapa förtroende och engagemang. Victoria är i grunden utbildad personalvetare och har därtill specialiserat sig på förändringsarbete och förlustbearbetning.

Blir du nyfiken på Victoria så kan du läsa mer här

By | 2017-04-11T12:54:28+00:00 April 11th, 2017|Nyheter|0 Comments

About the Author:

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.