En strategi baserad på CHPS egna forskning..

Stolt rekommenderar vi strategin FPS som är baserad på vår forskning på högpresterande organisationer och Petters egna 13 år som professionell fotbollsspelare. Metoden har applicerats på och vidareutvecklats med aktiva spelare på elitnivå!

 

Full Potential Strategy

Source: fullpotentialstrategy.com

By | 2017-06-09T09:14:11+00:00 June 8th, 2017|Blogg|0 Comments

About the Author:

- Vi skapar förändring på riktigt -

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.