Våra Framgångsnycklar 2018-01-31T11:59:35+00:00

FRAMGÅNGSNYCKLAR

Vi har gjort en egen studie på högpresterande system inom idrotten och hittat gemensamma framgångsnycklar hos dem som klarar av att prestera på en hög nivå under lång tid.

Vi har sammanfattat nycklarna i vårt “Plus” som vi arbetar med som ett viktigt verktyg i utvecklingsprocesser. Våra spännande slutsatser från dessa studier tillsammans med vår expertis inom kommunikation och ledarskap ger oss möjlighet att erbjuda unika lösningar för modiga individer och organisationer som vill åstadkomma förändringar.

Gemensamma framgångsnycklar hos dem som klarar av att prestera på en hög nivå under lång tid och samtidigt mår bra.

  • Intentioner – Att veta vad jag vill och varför
  • Ramar – Att veta vad som gäller i det sammanhang jag verkar just nu.
  • Tydlighet – Att veta vad som menas, skapar trygghet i stället för osäkerhet.
  • Trovärdighet – Skapar förtroende, det jag säger är det jag gör.
  • Värdegrund – Det filter mot vilket jag ställer mina handlingar, regler och valda sanningar.

Här kan ni utföra vårt Plusstest och få besked om ert nuläge samt er utvecklingspotential. 

HÅLL DIG UPPDATERAD -FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Det ni gör nu,
leder det till rätt resultat?