Fysisk träning gör dig hjärnstark!

Anders Hansen är överläkare i psykiatri och arbetar på Sophiahemmet i Stockholm. Han menar på att fysisk träning ger positiva effekter på hjärnan, kanske långt mer än vad du tror. Han menar att det handlar om att du blir mer koncentrerad, mår bättre, tål stress bättre, blir mer kreativ och stärker ditt minne, nu direkt!

Oavsett om allt detta blir bättre eller inte är det nog värt att ge det en chans.

Vill du läsa hela hans artikel kan du klicka här

Vill du läsa artikel som han hänvisar till i sit text från Stanford University, kan du klicka här

 

By | 2017-05-01T17:37:56+00:00 May 1st, 2017|Tips|0 Comments

About the Author:

- Vi skapar förändring på riktigt -

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.