Gnäll kan skada din hjärna!

I land.se kan du läsa om några enkla tips hur du lever ett mindre gnälligt liv! Visste du att gnäll föder gnäll?

Hur har ni det på er arbetsplats? Tar ni makten över tillståndet eller blir det som det blir?

Enligt den amerikanska neuropsykologen Rick Hanson kan upplevelser och tankar skapa nya synapser och till och med ändra våra gener, vilket i sin tur påverkar hjärnans struktur. Tråkigt nog är hjärnan dessutom känsligare för negativ än positiv påverkan!

By | 2017-05-01T17:38:28+00:00 May 1st, 2017|Tips|0 Comments

About the Author:

- Vi skapar förändring på riktigt -

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.