Hantering av svåra samtal

Som ledare har du säkert stött på en hel del samtal som kan vara både utmanande och svåra, både individuella och gruppsamtal. Samtalen kanske väcker starka reaktioner hos dem du konfronterar eller hos dig själv. Känner du igen dig och behöver verktyg för att kunna hantera detta?

Vi hjälper dig med:

  • Verktyg för trovärdig kommunikation
  • Vikten av planering inför olika typer av samtal
  • Hitta dina värderingar för en säkrare grund
  • Praktisk träning i hantering av svåra samtal

I din roll som ledare i en organisation möter du dagligen människor och ibland har du samtal som kan tyckas vara utmanande, exempelvis utvecklingssamtal eller lönesamtal. Om du är medveten om dina värderingar och har en stark stark egen värdegrund och planerat samtalen utifrån varje individ har du ett försprång.

Vi kopplar teori till praktik, använder och och tränar på olika tankemodeller och på de kommunikativa nycklar som passar bäst för hantering av svåra samtal.

2017-05-28T22:06:20+00:00

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.