Hjärnan är dåligt rustad för motgångar.

Hjärnan eller snarare motivationscentret i hjärnan, vill ha belöningar och gärna så snabbt som möjligt. För att vi inte ska ge upp gäller det att hitta vad som motiverar oss och gör så att vi är uthålliga och disciplinerade. Thomas Fogdö, före detta utförsskidåkare och numera bl a idrottspsykologisk rådgivare menar att vi behöver en sanningsenlig bild av vad som driver oss.

Är du nyfiken och vill ta reda på dina drivkrafter och vad som motiverar just dig erbjuder vi Reiss motivationsprofil

Är du nyfiken på att läsa hela artikeln i SvD klicka här

By | 2017-05-01T17:40:14+00:00 May 1st, 2017|Tips|0 Comments

About the Author:

- Vi skapar förändring på riktigt -

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.