Föreläsning – Högpresterande organisationer

Vår egen studie av högpresterande system visar på gemensamma framgångsnycklar hos dem som presterar bra på en hög nivå under lång tid och samtidigt mår bra.

Vi har sammanfattat framgångsnycklarna i CHPS ”Plus” som vi beskriver, visar och berättar om under föreläsningen. Att bli uppmärksam på vad man själv kan påverka för att må bra blir en väckarklocka för många. Mindre energi går åt till fel saker och både individens och gruppens självförtroende växer. Förutsättningarna för en framgångsrik och tydlig organisation med medarbetare som mår bra ökar.

Vi levandegör CHPS “plus” utifrån vår studie och kopplar till händelser och upplevelser från verkligheten.

  • Intentioner
  • Ramar
  • Tydlighet
  • Trovärdighet
  • Värderingar

Högpresterande organisationer har uppmärksamhet på de här frågorna – har du?

2017-05-29T14:54:05+00:00

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.