HÖGPRESTERANDE STRATEGI

Vi hjälper dig att få fatt på din dröm och ta fram en plan där du får möjlighet att reflektera över vad du behöver göra för att lyckas nå ditt mål och må bra.

Vi går bl.a grundligt igenom och tar fram dina värderingar du behöver ha på plats, vad du menar och vad du behöver göra för att nå ditt mål.

Vi hjälper dig med:

  • Ta fram din strategi
  • Dina värderingar
  • Dina drivkrafter
  • Lägga upp en planering
  • Uppföljning

Genom att steg för steg gå igenom hur du vill ha din framtid menar vi att du kommer lyckas med att nå din dröm.

Vi vill ge dig möjligheten att på ett strukturerat och med en väl genomtänkt modell hjälpa dig till att nå dina mål

I paketet, att ta fram din Högpreserande strategi ingår:

  • 2-3 timmar genomgång – utifrån vår modell
  • 1 timme uppföljning efter ca 2 månader

Vill du har fler coachningstillfällen för uppföljning och vidareutveckling finns absolut den möjligheten.

2017-06-04T11:26:06+00:00

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.