Höstens Förändringsledarutbildning 2017

Ruggigt stolt att 10 nya förändringsledare, som är utbildade i att skapa och handskas med högpresterande individer, team eller hela organisationer, har gått igenom FLU. Tack för allt jag lärde mig av er. De kommer alla att göra skillnad där de befinner sig….

By | 2018-01-20T14:57:59+00:00 January 20th, 2018|Blogg|0 Comments

About the Author:

- Vi skapar förändring på riktigt -

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.