Karin Nyberg gästar Vardagsfilosoferna

Kom in och lyssna på Karin Nyberg.

Ett samtal kring idrott och filosofi och vikten av att reflektera och ställa frågor om varför vi gör som vi gör.

Lyssna här

By | 2017-04-11T13:06:11+00:00 April 11th, 2017|Nyheter|0 Comments

About the Author:

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.