Marita Skogum – vår nya samarbetspartner

Vi välkomnar varmt Marita Skogum till CHPS som ny samarbetspartner. Hon drivs av att inspirera och utveckla i en värld som förändras genom att fler får ökad tillgång till sin egen kompetens. Läs mer om Marita här.

By | 2017-04-11T13:02:46+00:00 April 11th, 2017|Nyheter|0 Comments

About the Author:

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.