Hantering av konflikter

Händer det att det uppstår konflikter mellan individer i din grupp? Hur hanterar du dem utifrån din roll? Vill du förstå och bättre hantera uppkomna konflikter så har vi verktygen för dig och din organisation.

Vi hjälper dig med att:

  • Få förståelse för varför konflikter uppstår
  • Hantera individers olikheter
  • Få förståelse för kommunikationens betydelse
  • Få tillgång till kommunikativa verktyg
  • Träna på att hantera olika konflikter

I denna process tittar vi på forskningen kring konflikter samt vad som får konflikter att uppstå och tränar på olika sätt att hantera olikheter och konflikter.

Vi kopplar teori till praktik, använder och tränar på olika tankemodeller och på de kommunikativa nycklar som passar bäst för hantering av konflikter. Vi använder oss av praktiska övningar samt reflektion runt hanteringen.

Vi kan även gå in och arbeta med en pågående konflikt inom organisationen.

2017-05-28T22:03:03+00:00

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.