Loopen

Om det inte finns någon uppföljning så kan det bli stagnation i företaget. Kommunikationen viker och medarbetare kan börja undra om det är värt att lägga ned tid på olika aktiviteter om det ändå inte sker någon uppföljning. Hur fungerar uppföljningen i ert företag? Att lägga uppmärksamhet på vad som behöver göras och reflektera över vad som varit bra och vad jag kan göra annorlunda menar vi är en nyckel till att nå ökad prestation, resultat och uppsatta mål.

Vi hjälper dig/er med att:

  • Öka förståelsen för vikten av uppföljning
  • Planera för ständig förbättring i vardagen
  • Öka förståelsen för kraften i att planera och reflektera
  • Verktyg för att träna på att loopa

 

Loopen är ett verktyg som ger möjlighet till att planera, fundera och och reflektera över vad jag, en grupp eller organisation behöver göra, och ifall göromålen leder till uppsatta mål och resultat. Det finns en enorm kraft i att varje individ på ett företag ges möjlighet att exempelvis varje vecka planera sin vecka och sedan reflektera över vad som var bra och vad som skulle gjorts annorlunda. En ständig förbättring och ett lärande kommer genomsyra företaget. Ledaren eller chefen kan månadsvis följa upp varje individ eller grupp och därigenom utvärdera ifall de är på rätt väg

Vill du verka för en organisation där alla individer är engagerade och motiverade, där deras insatser syns och följs upp?

2017-06-04T09:00:20+00:00

För att kunna ge dig en bättre service använder CHPS cookies.

När du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.