Vad är det egentligen som motiverar dig?

Med Reiss Motivationsprofil kan vi hjälpa dig att ta reda på dina inre drivkrafter.

Varje person har sin egen ”grundläggande drivkraftsprofil”, lika unik som ett fingeravtryck. Enligt Steven Reiss utgör de 16 ”livsmotiv” storheter, som beskriver våra yttersta mål. Dessa mål eller motivatorer definierar våra behov och det vi värdesätter i livet. Vill du veta vad som verkligen driver och betyder något för dig?

Läs mer här om Reiss profil och våra Certifierade Reissprofil Coacher, Victoria Magnusson och Annika Bogfors

By | 2017-04-11T13:03:25+00:00 April 11th, 2017|Nyheter|0 Comments

About the Author:

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.