Multitasking sänker produktiviteten

Studier har gjorts på hur multitasking påverkar vår hjärna och det visar sig att det inte är positivt. Psychology Today menar att det sänker produktiviteten med 40%, en studie gjord vid University of London säger att det påverkar och sänker ditt IQ.

När upplever du att du är fokuserad och levererar det du vill?

Multitaskar du, och i så fall varför?

Läs mer om multitasking i artikel i VA eller varför inte på engelska i Talentsmart

By | 2017-05-01T17:40:29+00:00 May 1st, 2017|Tips|0 Comments

About the Author:

- Vi skapar förändring på riktigt -