Multitasking sänker produktiviteten

Studier har gjorts på hur multitasking påverkar vår hjärna och det visar sig att det inte är positivt. Psychology Today menar att det sänker produktiviteten med 40%, en studie gjord vid University of London säger att det påverkar och sänker ditt IQ.

När upplever du att du är fokuserad och levererar det du vill?

Multitaskar du, och i så fall varför?

Läs mer om multitasking i artikel i VA eller varför inte på engelska i Talentsmart

By | 2017-05-01T17:40:29+00:00 May 1st, 2017|Tips|0 Comments

About the Author:

- Vi skapar förändring på riktigt -

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.