Våra samarbetspartners 2017-12-12T20:17:48+00:00

Våra samarbetspartners

 Här nedan ser ni de företag som vi samarbetar med för att kunna erbjuda er den bästa helhetslösningen.

Paul Übelacker
Paul Übelacker Seniorkonsult at BE it
Inom BE it finns erfarenhet av fleråriga roller som projekt- och processledare,exempelvis värdegrundsprocesser, IT- och kvalitetsprojekt samt kampanjen för att få handbolls-VM 2011 till Sverige. Paul har arbetat med ledarskap och grupputveckling i många år, bland annat inom flertalet av våra största landsting. Paul har spelat handboll på elitnivå i fjorton år och varit tränare i åtta år. Han har dessutom varit ansvarig för att som delägare och HR-ansvarig bygga upp processen för Talent Management i ett nytt bolag. Paul har också skrivit en bok, Prillan och bollen som handlar om våra (o)vanor. Denna bok är en stark inspirationskälla för hur förändringsarbete genomförs.
Marianne Princis
Marianne PrincisMindfulnessinstruktör, Stressterapeut & Kostrådgivare.
Marianne är utbildad mindfulnessinstruktör, diplomerad avspännings- och stressterapeut samt diplomerad kostrådgivare. Hon har under många år även jobbat som auktoriserad redovisningskonsult, vilket har gett en stor inblick i det arbetsklimat som finns i dagens samhälle. Hon har de senaste åren mer och mer riktat in sig på mindfulness och har en vilja att kunna hjälpa människor finna balans i tillvaron – bli mer medvetet närvarande – och på så sätt kunna minska onödig stress.

Mindfulness på arbetsplatsen.
Arbetslivet blir alltmer intensivt. Vi lever i ett högt tempo med ständiga förändringar och splittringen av vår uppmärksamhet har aldrig varit större. Att göra flera saker samtidigt – att ”multitaska” gör att vår hjärna helt enkelt inte hänger med. Det kan leda till ohälsa, otrygghet, dålig självkänsla, mm. Forskning idag på mindfulness visar att när vi har ”fler bollar i luften” så minskar vår förmåga att vara fokuserade. Dagens kunskapsintensiva arbete kräver ofta hög förmåga att rikta uppmärksamhet och att kunna hålla fokus. Utan den förmågan förlorar vi effektivitet och vi blir inte lika produktiva samtidigt som vår stress ökar.

Hur kan vi skapa förutsättningar så att fler får tillgång till sina fulla resurser? Hur kan mindfulness hjälpa oss?
Mindfulnessträning är ett verktyg som är enkelt att använda och ger stor effekt. Du minskar din stress, ökar ditt lugn och koncentrationsförmåga. Förutom att öka välbefinnande och glädje leder det också till en förbättrad arbetsmiljö, högre produktivitet och samtidigt en attraktiv arbetsplats med ett hållbart arbetsklimat. Det syns med andra ord i resultaträkningen och i arbetsklimatet!

Michael Riise
Michael Riise Kommunikatör, förändringsledare och kommunikolog.
Michael Riise har haft uppdrag i stort antal organisationer inom näringsliv och offentliga verksamheter. Han är även konstnärligt verksam inom scenkonsten. Det ger honom en unik överblick över hur dessa områden kan befrukta varandra. Han har tränat allt från chefer till säljare i hur man genom träning i kommunikation kan skapa och utveckla relationer. Från att ha varit yrkesverksam som dansare, skådespelare, teaterpedagog och skribent Michael sedan 20 år verksam som regissör, pedagog och föreläsare. Tidigare studier på Teaterhögskolan, Dramatiska Institutet och Stockholms Universitet har kompletterats med Södertörns Högskola där han är filosofie magister. Han är även kommunikolog och förändringsledare.

Tjänster
Masskommunikationen är död. Idag måste vi se kunden som en individ, med unika
problem och utmaningar. Branschen talar om Content Marketing – där företag når kunder genom att skapa förtroende och bygga relation snarare än att skrika ännu högre. Kunden köper av de företag som lyckas med det personliga mötet – och vinner deras förtroende. Michael Riise hjälper dig att skapa och utveckla relationer. Den teoretiska delen varvas med att du fysiskt tränar din förmåga att kommunicera. Detta är en unik kombination.

Anders Ståhl
Anders StåhlSäljutvecklare, personlig coach
Anders Ståhl har arbetat med försäljning till företag i knappt 30 år. Huvudområdet har varit tjänsteförsäljning inom IT och telekombranschen men han har även erfarenhet från hårdvaruförsäljning. Ansvarsområdena har varierat mellan att utveckla utveckla befintliga kunder, bearbeta nya kunder och att vinna tillbaka kunder från konkurrenter.

Numera levererar Anders skräddarsydd säljutveckling till företag som arbetar med strategisk och relations-skapande försäljning till företag/organisationer. Säljutbildning kan ges individuellt eller i grupp. Anders har även en internationell certifiering som personlig coach. Coachningen kan fungera som ett verkningsfullt komplement till säljutbildningen. Det finns även möjlighet att endast anlita Anders för personlig coaching.

Målet med säljutbildningen är att lära sig förstå sina kunders behov och utmaningar. Att fungera som kundernas bollplank och ärliga problemlösare. Personen får lära sig att hålla rätt tempo och hantera flera projekt samtidigt för att ge ökad kundaktivitet och ökad försäljning.

Att komma till insikt för att prestera bättre och effektivare. Sist men inte minst – att må bra, helt enkelt!”

Marita Skogum
Marita SkogumKommunikolog
Marita Skogum lotsar individer, relationer, grupper och organisationer i kommunikation och förändringsprocesser för att skapa bärbar och användbar kompetens. Hennes intention är att uppnå vitalitet och hållbarhet. Hon drivs av att inspirera och utveckla i en värld som förändras genom att fler får ökad tillgång till egen kompetens. Med sin samlade kompetens av erfarenhet och kunskap är hon trygg i en sanning om att helheten är större än delarna var för sig i ett systemiskt sammanhang och där generositet och samarbete är en förutsättning.

Av erfarenhet är hon övertygad om att svaren, balansen och drivkraften finns inom varje människa och att ett hållbart förändringsarbete börjar just hos individen själv. Det i kombination med gruppens utveckling och tillstånd.

Marita Skogum är flerfaldig världsmästare i orientering, har spelat basketboll på elitserienivå och arbetat som förbundskapten för både dam- och herrlandslaget i orientering. Hon är utbildad pedagog, processledare, handledare och kommunikolog. Marita är vass i att analysera helheter och genomföra kvalitativt och hållbart förändringsarbete. Hon möter individer och grupper med van hand och leder dem vidare med precishet och flexibilitet.

Idag får hon uppskattning för sin lyhördhet, närvaro och kongruens.

Marita arbetar med förändringsledning, utbildar och håller inspirationsföreläsningar. Uppdragen skräddarsys utifrån behov och önskemål.

Anders Lundin
Anders Lundin Pedagog, elittränare och certifierad förändringsledare.
Anders Lundin är pedagog, idrottsledare, elittränare och före detta förbundskapten i handboll samt certifierad förändringsledare. Hans ämnesområde är kommunikation i alla dess former. Med en gedigen erfarenhet från lagidrott har han kompetens att få med hela gruppen och få den att gå åt samma håll. Men Anders vet också vikten av att lyfta individen för att gynna gruppen. Han vet att rätt kombination skapar sensation och framgång!

Med mogen blick hittar Anders den springande punkten, problemet eller möjligheten! Ur den mustiga grytan som är ert företag eller grupp identifierar Anders den krydda ni behöver mer eller mindre av för att helheten ska bli delikat och funktionell. Varför gör vi som vi gör? Med företaget Värdegrundsfabriken gör Anders “verkstad” av era värderingar!

Människor skapar kulturer, medvetet eller omedvetet. Kulturer är avtryck av människors värderingar. Anders hjälper er att skapa styrande och trovärdiga värderingar som leder till hållbara resutat! Många jobbar med VAD, Anders jobbar med HUR och VARFÖR, genom att utmana och ställa frågor. Det är bra att planera, analysera och diskutera men HUR går ni vidare? Vad blir ert första steg i morgon? Anders hjälper er att skapa och leva processen – att gå från ord till handling! För att forma en kultur som håller över tid.

Anders drivs av känslan att livet är för kort för att inte göra något som är meningsfullt. Vare sig det gäller organisationsutveckling, coachning eller föreläsningar är Anders syfte att skapa nöjdare kunder, medarbetare och bättre resultat! Han läser erfaret av er grupp och hittar hur ni blir starkare tillsammans. Han hittar ett framgångsrecept skräddarsytt för att just er organisation eller grupp ska prestera på högsta nivå.

Anders erbjuder Organisationsutveckling, Coachning och Föreläsningar med syftet att utveckla personalen för att få nöjdare kunder och bättre resultat.

Ulf Lihammar
Ulf Lihammar Rekryteringskonsult
Ulf Lihammar har 20 års erfarenhet av rekrytering inom IT, Telecom, Tillverkande industri, Distributörer, Fastighetsbranschen, Direktförsäljande organisationer etc. Tjänster som har blivit tillsatta över tiden är allt från VD, Marknads-, Försäljnings-och Avdelningschefer, säljare etc.

Uffes bakgrund är inom försäljning, säljledning och bolagsledning. Han har byggt och drivit säljkårer inom produkt och tjänstesidan. Reservofficer som gärna svingar golfklubbor när han kan. Tvåbarnspappa från Stockholms södra delar

Ulf hjälper kunder att rekrytera rätt personal för att säkerställa framgång i organisationer och grupper. Fokus i rekrytering är att noga gå igenom uppdragsgivarens förväntningar och gemensamt utarbeta kravprofilen för respektive tjänst. Rekryteringen baseras på önskad bakgrund, erfarenhet, utbildning och inte minst på personliga egenskaper.

För att rekryteringen ska bli framgångsrik är det viktigt att du som uppdragsgivare hela tiden är med i processen för att vara uppdaterad i vad som händer och ta del av informationsflödet.

Susanne Wolmesjö
Susanne WolmesjöKommunikolog, föreläsare, författare m.m.
Fil mag. i pedagogik, fördjupningar inom kognitiv neurovetenskap, fysiologi, psykologi, kommunikologi samt KBT-terapeut, steg 1. Jobbar som föreläsare, utbildare och processledare för grupp och organisation samt har individuell coaching inom kommunikation, förändringsarbete och neurosensomotorisk. Författare till tre böcker inom området kropp och hjärna.
Niklas Laudon
Niklas LaudonSäljutvecklare, personlig coach
Jag stärker människor som arbetar med projekt, vill uppnå framgång över tid, i alla projekt, oavsett typ av projekt och val av metodik. Jag förenar ledning, ledare och medarbetare kring en gemensam helhetssyn på projektarbete utifrån verksamhetens specifika intentioner, det verksamheten vill få gjort och dit den vill. Jag vägleder kunden till en projektkultur som kännetecknas av stärkande kommunikation, tydliga intentioner och ramar, stark drivkraft, laganda och ständig utveckling.

Genom min breda praktiska erfarenhet har jag lärt mig känna igen vilka färdigheter den person, grupp eller organisation jag möter redan har men framför allt behöver för att lyckas över tid. Jag stödjer kundens behov genom att förankra insikter om framgång som frigör den kraft och potential som behövs för att uppleva nyttan i alla projekt.

Jag har stärkt projektkulturen och kompetensen i hundratals verksamheter och tränat över 3000 personer med roller som t.ex. ledning, portföljledning, beställare, styrgrupp, projektledare, delprojektledare och medarbetare. Personer från både nationella och internationella verksamheter i såväl offentlig som privat sektor. Jag har utvecklat och förankrat verksamhetsspecifika projektstyrningsmodeller och stöttat förankring av generella projektstyrningsmodeller som t.ex. PPS, Pejl och även Agila metoder som t.ex. SCRUM.

HÅLL DIG UPPDATERAD -FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER