Organisationsutveckling

Förändringsprocesser för organisationer

Vi hjälper Er att genomföra riktig förändring av kultur och beteenden i hela organisationen som leder till ökad personalnöjdhet, kundnöjdhet och lönsamhet. Allt vårt fokus ligger på utveckling och förändring till en högpresterande organisation utifrån era önskemål. För att lyckas nå målen krävs träning. Hos oss får du träna!

Ledare skapar ofta egna kulturer utifrån sina egna värderingar. Hur ser det ut i er organisation? Är det ok som det är eller vill ni förändra? Vi hjälper er att skapa ett gemensamt förhållningssätt.

  • Gemensam ledarfilosofi/värderingar – ramar att förhålla sig till
  • Gemensam vision – mål och ökad förståelse för olikheter i drivkrafter
  • Minskade konflikter och stressnivå
  • Mod att ta beslut, skapa självkänsla, förändring av tillstånd och svåra samtal
  • Praktisk träning i vardagen

Oavsett om er organisation befinner sig inom näringslivet eller idrotten så hjälper vi er att nå dit ni vill.

Kontakt

FRAMGÅNGSRIK KOMMUNIKATION 

Vill ni förbättra och förtydliga er kommunikation i organisationen? Händer det att ni går från möten med olika förståelse? Hur säkerställer ni att kunden har förstått vad ni förmedlat?

Läs mer..

VÄRDERINGSPROCESS

Fungerar er värdegrund som stöd i er verksamhet så ni når era uppsatta mål? Behöver ni förändra och förtydliga era värderingar och få dem att genomsyra hela organisationen? 

Läs mer..

KONFLIKTHANTERING

Händer det att det uppstår konflikter mellan individer i din grupp? Hur hanterar du dem utifrån din roll? Vill du förstå och bättre hantera uppkomna konflikter så har vi verktygen för dig och din organisation.

Läs mer..

SVÅRA SAMTAL 

Händer det att det uppstår konflikter mellan individer i din grupp? Hur hanterar du dem utifrån din roll? Vill du förstå och bättre hantera uppkomna konflikter så har vi verktygen för dig och din organisation.

Läs mer..

LEDARDILEMMAN 

Hur lever ni er värdegrund? Hur ser vardagen ut i er organisation? Har ni diskuterat i er grupp hur ni ska bemöta varandra, kunder och leverantörer och har ni reflekterat ifall de fungerar?

Läs mer..

LOOPEN 

Medarbetare kan börja undra om det är värt att lägga ned tid på olika aktiviteter om det inte sker någon uppföljning, och stagnation kan uppstå. Hur fungerar uppföljningen i ert företag?

Läs mer..

HÅLL DIG UPPDATERAD -FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Lär er hantera en verksamhetsförändring!

Anmäl er till vår utbildning i Förändringsledning. 

FLU HT 2017
2017-06-04T08:26:50+00:00

För att kunna ge dig en bättre service använder CHPS cookies.

När du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.