PROJEKTLEDNING 2017-06-06T10:37:26+00:00

Project Description

PROJEKTLEDNING

Att hantera en verksamhetsförändring – med framgång över tid som mål

Alla projekt syftar till en unik förändring med en tydlig start och ett tydligt slut. En process syftar till att utvecklas i ett fortlöpande arbete. Den här utbildningen ger dig/er den orientering och helhetssyn som behövs för att kunna hantera en verksamhetsförändring som övergår från ett projekt till en löpande utvecklingsprocess. Efter projektets slut tar en värdestyrd process över med framgång över tid som mål.

Du får kunskap och insikter i projekt- och processtänk, projekt och processhantering samt vilken kompetens som behövs för att lyckas över tid i projekt- som övergår till ett processorienterat arbete.

Vi lägger stor vikt vid att kunna hantera projektets inledande faser. Vi tränar oss i att skapa en tydlig och förankrad beställning och plan för hur förändringen ska genomföras, avslutas och överlämnas till en process som din verksamhet kan hantera och utvecklas vidare med.

Vi tränar oss i att skapa ett tydligt syfte och tydliga mål och hur du utifrån dessa styr den löpande förändringen med ett beteende som leder er till önskad intention.

I de olika faserna belyser vi rollernas ansvar, uppgifter och samverkan som tillsammans frigör den kraft och energi som behövs för att lyckas. En kraft som kännetecknas av stärkande kommunikation, tydliga intentioner, drivkrafter, ramar, laganda och ständig förbättring. En kultur väl värd att investera i.

Utbildningen baseras på generell metodik vilket betyder att den passar alla typer av förändringar. Kurslängd 2 dagar.

Vi lägger stor vikt vid att kunna hantera projektets inledande faser. Vi tränar oss i att skapa en tydlig och förankrad beställning och plan för hur förändringen ska genomföras, avslutas och överlämnas till en process som din verksamhet kan hantera och utvecklas vidare med.

Vi tränar oss i att skapa ett tydligt syfte och tydliga mål och hur du utifrån dessa styr den löpande förändringen med ett beteende som leder er till önskad intention.

I de olika faserna belyser vi rollernas ansvar, uppgifter och samverkan som tillsammans frigör den kraft och energi som behövs för att lyckas. En kraft som kännetecknas av stärkande kommunikation, tydliga intentioner, drivkrafter, ramar, laganda och ständig förbättring. En kultur väl värd att investera i.

Utbildningen baseras på generell metodik vilket betyder att den passar alla typer av förändringar.

Utbildningen vänder sig till ledning, ledare och medarbetare.

Inga förkunskaper krävs men en tro på förändring och en vilja till att lyckas underlättar.

Niklas Laudon stärker människor som arbetar med projekt, vill uppnå framgång över tid, i alla projekt, oavsett typ av projekt och val av metodik. Han förenar ledning, ledare och medarbetare kring en gemensam helhetssyn på projektarbete utifrån verksamhetens specifika intentioner, det verksamheten vill få gjort och dit den vill. Niklas vägleder kunden till en projektkultur som kännetecknas av stärkande kommunikation, tydliga intentioner och ramar, stark drivkraft, laganda och ständig utveckling.

HÅLL DIG UPPDATERAD -FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Händer det att det uppstår konflikter mellan individer i din grupp? Hur hanterar du dem utifrån din roll?