REISS MOTIVATIONSPROFIL 2017-05-10T10:00:47+00:00

Project Description

Det kan finnas många olika skäl till att du vill göra en förändring i ditt liv och vi har verktygen som ger dig möjligheter att lyckas. Med Reiss Motivationsprofil (RMP) får du hjälp med att hitta dina unika inre drivkrafter.

Reiss Motivationsprofil är det första empiriskt utvecklade testet som ger en komplett bild av strukturen bakom en människas grundläggande drivkrafter. När du förstår dina yttersta motiv, drivkrafter och värderingar, kan du lättare inrätta ditt liv såsom du vill ha det och fokusera på de områden där du äger verklig energi och motivation.

Med profilen och samtalet vill vi inspirera dig till utveckling.

Några användningsområden:

  • Bättre självförståelse och självstyrning
  • Trivsel på arbetet
  • Ledarskapsutveckling
  • Utvecklingssamtal

Vetenskaplig grund

Psykologen Steven Reiss genomförde en omfattande empirisk studie på tusentals människor under 1995-98. Hans team upptäckte att människan drivs av 16 grundläggande behov och värderingar. Dessa är våra basbehov och livsmotivatorer. De definierar vilka behov var och en av oss har och vad vi anser är viktigt.

Här är de viktigaste aspekterna i den nya motivationsteorin:

  • Basbehoven förutsäger beteendet i naturliga omgivningar
  • Motivation handlar om våra djupaste värderingar
  • Motivation är ytterst mångfacetterat
  • Basbehoven handlar om de verkliga målen och intensiteten i deras uppfyllande

Hur går det till?

Du fyller i ett enkelt frågeformulär online, som tar dig 15-30 minuter

Efter det har vi ett coachingsamtal där du blir vägledd genom din profil och hjälper dig komma fram till vad som driver dig och hur du kan uppfylla dina livsmotivatorer för ökad lycka och framgång.

Vi erbjuder dig stöd till ett mer sorterat och tydligt liv. Hör av dig till CHPS alternativt direkt till våra Certifierade Reissprofil Coacher, Victoria Magnusson och Annika Bogfors

Här hittar du ytterligare information om RMP:

Ladda ned broschyren nedan eller gå in på RMP Nordics hemsida www.rmp-nordic.com. RMP Nordic är företaget som tillhandahåller Reiss Motivation Profile till de som är Certifierade Reissprofil Coacher. Klicka här för broschyren

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.