REKRYTERING 2017-06-06T10:39:57+00:00

Project Description

Rekrytering

 Vi hjälper kunder att rekrytera rätt personal för att säkerställa framgång i organisationer och grupper.

Fokus i rekrytering är att noga gå igenom uppdragsgivarens förväntningar och gemensamt utarbeta kravprofilen för respektive tjänst. Rekryteringen baseras på önskad bakgrund, erfarenhet, utbildning och inte minst på personliga egenskaper.

Vi använder oss av search som modell. Det innebär att vi aktivt söker upp personer med önskad profil, i de flesta fall har inte kandidaten tänkt tanken på att byta arbetsgivare. Vi behöver ha förmågan att kunna sälja in både dig som ny potentiell arbetsgivare likväl den tilltänkta tjänsten. Hela processen är konfidentiell vilket gör att vi inte exponerar potentiella kandidater.

En rekrytering tar i normalfallet mellan 4-6 veckor från start till sign. För att hålla tempot krävs det att vi tidigt i processen fastställer en tidsplan för searchperiod, kandidatpresentation samt tider för de första intervjuerna. Hastighet i rekrytering är ofta en framgångsfaktor.

Under searchperioden intervjuar vi alla kandidater som kommer att presenteras. Intervjuerna sker ansikte mot ansikte där kandidaten får genomgå en självkvalificering. Alla kandidaterna som kommer att presenteras ska matcha kravprofilen och vara intresserade av både dig som uppdragsgivare men även givetvis av tjänsten.

Metoden search kräver tillgång till en stor volym av kandidater, eller källor därtill. Viktiga sådana källor är egna personliga nätverk, andras personliga nätverk, öppna databaser och vi vissa fall även andra källor.

Ulf Lihammar har 20 års erfarenhet av rekrytering inom IT, Telecom, Tillverkande industri, Distributörer, Fastighetsbranschen, Direktförsäljande organisationer etc. Tjänster som har blivit tillsatta över tiden är allt från VD, Marknads-, Försäljnings-och Avdelningschefer, säljare etc.

Uffes bakgrund är inom försäljning, säljledning och bolagsledning. Han har byggt och drivit säljkårer inom produkt och tjänstesidan. Reservofficer som gärna svingar golfklubbor när han kan. Gift tvåbarnspappa från Stockholms södra delar.

bv

HÅLL DIG UPPDATERAD -FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Starta er förändringsresa med en workshop!