FÖRÄNDRINGSLEDNING

2018-04-13T05:08:34+00:00

Vill du ligga i framkant och hantera förändringar på alla nivåer i organisationer? Det finns alltid en kultur och värderingar i en organisation, frågan är om den har skapats medvetet eller kommit till av en slump.

Du lär dig att:

 • Arbeta aktivt med förändring på grupp- och individnivå
 • Ta fram, implementera och göra värderingar levande i organisationen
 • Skapa energi och drivkraft för dig och andra
 • Bemöta beteenden som är negativa för organisationen
 • Hantera konflikter och medverka till att lösa dem på ett sätt som skapar förtroende

Att arbeta med förändringsledning innebär att hjälpa chefer, ledningsgrupper och inte minst medarbetare att hantera förändringar. Som förändringsledare får du verktyg för att implementera förändringar så att de genomförs i vardagen och du klarar också av att på ett pedagogiskt sätt förklara vad som händer i processen och varför. Allt för att resultatet av förändringen ska bli den önskade.

I dagens samhälle sker förändringar i allt snabbare takt. När stressen ökar uppstår konflikter lättare. Organisationer tappar därmed mycket onödig energi som kan användas bättre.

Vi vet att man med effektiv förändringsledning gör processen smidigare och mindre resurskrävande vid till exempel:

 • Omorganisation
 • Varsel
 • Ny ledning
 • Ändrade krav
 • Värdegrundsarbete
 • Negativ stress
 • m.m.

I utbildningen till Förändringsledare lär du dig också att förstå människors olika behov och skapa en trovärdig kommunikation på alla nivåer i organisationer. Då vi menar att en viktig faktor för att lyckas är att träna så kommer det mellan utbildningsdagarna vara en del “läxor” i någon form. Det krävs inga förkunskaper eller akademiska meriter förutom erfarenhet från eget chef- eller ledarskap.

Certifiering: För att erhålla certifikat som Förändringsledare krävs 100% närvaro samt en avslutande certifieringsuppgift.

Plats: Start vår och höst i Stockholm och Göteborg.

Tid – antal dagar: Utbildningen ges som en öppen utbildning på totalt 10 dagar, med fördelning 5×2 dagar under en period på ca 8 månader. Start varje vår och höst.

Nytt för i år: Individuell coachning ingår under utbildningsperioden, välj mellan en eller fyra tillfällen à 1,5h cirka.

Pris: 36.000 kr ex moms, inkl en individuell coachning.

42.000 kr ex moms, inkl fyra individuella coachningar.

Mer info. och anmälan

HÅLL DIG UPPDATERAD -FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Starta er förändringsresa med en workshop! 

Jag vill veta mer!

UTBILDNING

2017-06-06T10:17:35+00:00

UTBILDNINGAR

Behöver ni personer med kompetens i att leda och hantera förändringar i er organisation?

Vi erbjuder en utbildning till Förändringsledare. Som förändringsledare arbetar du med att på ett strukturerat sätt implementera, genomföra och följa upp förändringar som leder till önskat resultat. Som ledare behöver du träna och hos oss måste du träna och därmed utveckla din förmåga till att bli en framgångsrik förändringsledare.

Vi erbjuder en utbildning i Projektledning. Den här utbildningen ger dig den orientering och helhetssyn som behövs för att kunna hantera en verksamhetsförändring som övergår från ett projekt till en löpande utvecklingsprocess. I utbildningen lär du dig bl a att: skapa ett tydligt syfte och tydliga mål och hur du utifrån dessa styr den löpande förändringen.

Utbildningarna är öppna och erbjuds i Stockholm. Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar för organisationer och företag.

Läs mer om utbildning till Förändringsledare och Projektledning nedan.

Utbildning i Projektledning.

Alla projekt syftar till en unik förändring med en tydlig start och ett tydligt slut. Vi tränar oss i att skapa en förankrad beställning och plan för hur förändringen ska genomföras, avslutas och överlämnas.

Läs mer..

Förändringsledarutbildning (FLU)

Ligg i framkant och hantera förändringar på alla nivåer i organisationer. Det finns alltid en kultur och värderingar i en organisation, frågan är om den har skapats medvetet eller kommit till av en slump.

Läs mer..

HÅLL DIG UPPDATERAD -FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Hur säkerställer ni att kunden har förstått vad ni förmedlat?

Framgångsrik kommunikation!

FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOPS

2017-06-07T06:51:09+00:00

Föreläsningar & Workshops

Vill du skapa energi i grupper, få nya perspektiv och bli inspirerad? Ett bra sätt att få i gång förändringsprocesser och skapa nyfikenhet är att få nya tankar utifrån. Behöver ni stöd för att förändra eller förbättra kulturen på er arbetsplats kan en workshop vara ett startskott i er förändringsresa.

Föreläsningar eller workshops på 2 tim – 2 dagar.

En viktig ingrediens i utveckling och lyckade förändringar i organisationer är att de som berörs känner delaktighet och att de är inspirerade snarare än frustrerade.

Nedan kan ni läsa lite mer om föreläsningar och några av de workshops som vi erbjuder till er i näringslivet eller inom idrotten.

Vi erbjuder föreläsningar om:

 • Högpresterande organisationer
 • Kommunikation som leder till hög prestation

Vi erbjuder workshops om:

 • Hantering av konflikter
 • Hantering av stress
 • Hantering av svåra samtal
 • Feedbackkultur
 • Ledardilemman
 • Värderingsdialog
 • Loopen
 • Tala inför grupp

 WORKSHOP

Hantering av stress

Har du någon gång varit stressad? Stress är högst individuell och kan uppstå i obalanser mellan dina egna och omgivningens krav. Vill du/ni ha hjälp med att förstå och hantera stress? 

Läs mer..

FÖRELÄSNING 

Högpresterande organisationer

Vår egen studie av högpresterande system visar på gemensamma framgångsnycklar hos dem som presterar bra på en hög nivå under lång tid och samtidigt mår bra.

Läs mer..

WORKSHOP

Feedbackkultur

Feedback är något många organisationer säger att de vill bli bättre på. Vill ni förändra er kultur till en kultur där feedback är det allra naturligaste? Forskning påvisar att öppen dialog i grupper lönar sig.

Läs mer..

FÖRELÄSNING 

Kommunikation som leder till hög prestation

Kultur, jargong och resultat  – sambandet mellan hur vi bemöter varandra och prestationen.Finns det beteenden som hindrar eller bromsar er utveckling?

Läs mer..

HÅLL DIG UPPDATERAD -FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

För att kunna erbjuda er den bästa helhetslösningen samarbetar vi med fler spännande företag: 

Läs mer..

LEDARUTVECKLING & COACHING

2017-06-06T09:57:36+00:00

Utveckling av ledare och individer

Vi lever i en värld under ständig förändring som ställer stora krav på den enskilda individen. Alla våra insatser utgår från er organisations behov och era ledares specifika behov och fokus ligger på utveckling till att bli högpresterande. För att utvecklas och bli högpresterande behöver man träna. Hos oss får du träna!

Vi hjälper dig att utvecklas som ledare och individ genom coachning. Du får tillgång till verktyg för tydligare kommunikation, genom att vi bl. a. hjälper dig att hitta dina betydande värderingar och vad som driver dig. Du kommer upptäcka att du kommer kunna fatta bättre beslut, få tillgång till mer energi och kunna ta metaperspektiv för framgång över tid.

Vi erbjuder också Reiss Motivationsprofil ett personligt test om du vill ta reda på vad som driver dig på riktigt, vad dina unika inre drivkrafter är.

Oavsett om du är ledare i näringslivet eller inom idrotten så hjälper vi dig att nå dit du vill!

Jag vill veta mer..

HÖGPRESTERANDE STRATEGI

Vi hjälper dig att få fatt på din dröm och ta fram en plan där du får möjlighet att reflektera över vad du behöver göra för att lyckas nå ditt mål och må bra.

Läs mer..

KOMMUNIKATION SOM UTVECKLAR

Dagens arbetsliv ställer stora krav på individen. Hur fungerar din kommunikation idag? Har du upptäckt något område som du vill utveckla och som du vill få stöd i att förändra?

Läs mer..

REISS MOTIVATIONSPROFIL 

Det kan finnas många olika skäl till att du vill göra en förändring i ditt liv och vi har verktygen som ger dig möjligheter att lyckas. Med Reiss Motivationsprofil (RMP) får du hjälp med att hitta dina unika inre drivkrafter.

Läs mer..

STYRANDE VÄRDERINGAR

Vill du ta ansvar för din egen framgång i din roll som ledare? Vet du vad du vill uppnå men saknar en strategi? Vår modell för ledarutveckling hjälper dig att hitta dina värderingar som styr dig mot det resultat du vill uppnå.

Läs mer..

HÅLL DIG UPPDATERAD -FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

 I allt vi gör siktar vi mot att ständigt utvecklas och öka vår egen och våra kunders kompetens. Det vi säger och det vi gör ska alltid vara trovärdigt, mot oss själva och andra. 

Läs mer..

ORGANISATIONSUTVECKLING

2017-06-07T06:53:02+00:00

Förändringsprocesser för organisationer

Vi hjälper Er att genomföra riktig förändring av kultur och beteenden i hela organisationen som leder till ökad personalnöjdhet, kundnöjdhet och lönsamhet. Allt vårt fokus ligger på utveckling och förändring till en högpresterande organisation utifrån era önskemål. För att lyckas nå målen krävs träning. Hos oss får du träna!

Ledare skapar ofta egna kulturer utifrån sina egna värderingar. Hur ser det ut i er organisation? Är det ok som det är eller vill ni förändra? Vi hjälper er att skapa ett gemensamt förhållningssätt.

 • Gemensam ledarfilosofi/värderingar – ramar att förhålla sig till
 • Gemensam vision – mål och ökad förståelse för olikheter i drivkrafter
 • Minskade konflikter och stressnivå
 • Mod att ta beslut, skapa självkänsla, förändring av tillstånd och svåra samtal
 • Praktisk träning i vardagen

Oavsett om er organisation befinner sig inom näringslivet eller idrotten så hjälper vi er att nå dit ni vill.

Kontakt

FRAMGÅNGSRIK KOMMUNIKATION 

Vill ni förbättra och förtydliga er kommunikation i organisationen? Händer det att ni går från möten med olika förståelse? Hur säkerställer ni att kunden har förstått vad ni förmedlat?

Läs mer..

VÄRDERINGSPROCESS

Fungerar er värdegrund som stöd i er verksamhet så ni når era uppsatta mål? Behöver ni förändra och förtydliga era värderingar och få dem att genomsyra hela organisationen? 

Läs mer..

KONFLIKTHANTERING

Händer det att det uppstår konflikter mellan individer i din grupp? Hur hanterar du dem utifrån din roll? Vill du förstå och bättre hantera uppkomna konflikter så har vi verktygen för dig och din organisation.

Läs mer..

SVÅRA SAMTAL 

Händer det att det uppstår konflikter mellan individer i din grupp? Hur hanterar du dem utifrån din roll? Vill du förstå och bättre hantera uppkomna konflikter så har vi verktygen för dig och din organisation.

Läs mer..

LEDARDILEMMAN 

Hur lever ni er värdegrund? Hur ser vardagen ut i er organisation? Har ni diskuterat i er grupp hur ni ska bemöta varandra, kunder och leverantörer och har ni reflekterat ifall de fungerar?

Läs mer..

LOOPEN 

Medarbetare kan börja undra om det är värt att lägga ned tid på olika aktiviteter om det inte sker någon uppföljning, och stagnation kan uppstå. Hur fungerar uppföljningen i ert företag?

Läs mer..

HÅLL DIG UPPDATERAD -FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Lär er hantera en verksamhetsförändring!

Anmäl er till vår utbildning i Förändringsledning. 

FLU HT 2017