Vi utökar vårt tjänsteutbud med Projektledning. Niklas Laudon är vår expert!

Niklas Laudon börjar samarbeta med oss på CHPS i projekt- och processledning.

Niklas stärker människor som arbetar med projekt, vill uppnå framgång över tid, i alla projekt, oavsett typ av projekt och val av metodik. Niklas vägleder kunden till en projektkultur som kännetecknas av stärkande kommunikation, tydliga intentioner och ramar, stark drivkraft, laganda och ständig utveckling.

Alla projekt syftar till en unik förändring med en tydlig start och ett tydligt slut. En process syftar till att utvecklas i ett fortlöpande arbete. Tillsammans hjälper CHPS och Niklas kunder att hantera en verksamhetsförändring – med framgång över tid som mål.

Är er organisation i behov av att öka nyttan i projekt och processledning. Välkommen att läsa mer om Niklas och tjänsten här

By | 2017-04-11T12:51:47+00:00 April 11th, 2017|Nyheter|0 Comments

About the Author:

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.