Utbildning i Projektledning

Alla projekt syftar till en unik förändring med en tydlig start och ett tydligt slut. Vi lägger stor vikt vid att kunna hantera projektets inledande faser. Vi tränar oss i att skapa en tydlig och förankrad beställning och plan för hur förändringen ska genomföras, avslutas och överlämnas till en process som din verksamhet kan hantera och utvecklas vidare med.

En del av innehållet:

  • Definition av projekt och process
  • Projekt och process ett möte mellan olika perspektiv
  • Förändringens organisation och roller
  • Från effektmål till aktivitetsplan
  • Stärkande kommunikation, stark laganda och motivation

Du får stor kunskap och insikter i projekt- och processtänk, projekt- och processhantering samt vilken kompetens som behövs för att lyckas över tid i projekt som övergår till ett processorienterat arbete.

I de olika faserna belyser vi rollernas ansvar, uppgifter och samverkan som tillsammans frigör kraft och energi som behövs för att lyckas. En kraft som kännetecknas av stärkande kommunikation, tydliga intentioner, drivkrafter, ramar, lagande och ständig förändring. En kultur väl värd att investera i.

Utbildningen baseras på generell metodik vilket betyder att den passar alla typer av förändringar.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till ledning, ledare och medarbetare

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs med en tro på förändring och en vilja att lyckas underlättar

Längd: Två dagar

2017-05-29T20:04:05+00:00

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.