En felrekrytering kostar 700 000 kr

Hur ser ert företags rekrytering ut? Har ni satt upp egenskaper och beteenden som styr er verksamhet och som ni sedan rekryterar efter? Enligt en undersökning som PWC och Poolla har gjort visar det sig att en felrekrytering kostar 700 000 kr och att många går snett. Google lyckas ofta…

Läs mer på Talarforum.se

By | 2014-08-01T17:27:01+00:00 August 1st, 2014|Tips|0 Comments

About the Author:

- Vi skapar förändring på riktigt -

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.