Styrande värderingar

Vill du ta ansvar för din egen framgång i din roll som ledare? Vet du vad du vill uppnå men saknar en strategi? Vår modell för ledarutveckling hjälper dig att hitta dina värderingar som styr dig mot det resultat du vill uppnå.

Vi hjälper dig med att:

  • Få stöd i att hitta svaren på tre viktiga frågor: Vem är du? Vad vill du? Vad är syftet?
  • Hitta dina styrande värderingar
  • Förstå förändring av beteende
  • Hitta dina framgångsnycklar

Vår modell för ledarutveckling, Styrande värderingar, är konkret och ställer höga krav på dig som individ. Vill du ta ansvar för din egen framgång kräver det hängivenhet, mod och vilja till förändring. I vårt arbete tillsammans hjälper vi dig att ta fram, implementera och följa upp de beteenden som leder dit du vill. På det sättet tar du makten över din egen utveckling

Är du intresserad av att lyckas?

2017-05-29T10:39:16+00:00

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.