Hjärntrötthet bör tas på största allvar.

I en artikel ur Bohusläningen där professornoch överläkaren från Sahlgrenska, Lars Rönnbäck, pratar om ett aktuellt fenomen, hjärntrötthet. Hjärnan är bara två procent av kroppsvikten, men konsumerar 20 procent av all energi i kroppen. får den inte återhämtning och vila, kan hjärntröttheten bli ett långvarigt problem, menar Lars.

Det behövs förståelse och insikt!

Är du intresserad av hela artikeln läs mer här

By | 2017-05-01T17:41:22+00:00 May 1st, 2017|Tips|0 Comments

About the Author:

- Vi skapar förändring på riktigt -

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.