Värdegrundsprocess – CHPS tillsammans med Täby kommun – LSS & Kommunpsykiatrin

Här är ett underbart resultat av en trovärdig värdegrundsprocess som ska leda till att Täby Kommun – LSS & Kommunpsykiatrin i framtiden “ska få det som de vill ha det”. För CHPS är det samma som att vara eller bli Högpresterande över tid.

Vi tror på er!

CHPS AB

Kika på filmen och inspireras

By | 2017-06-06T09:29:27+00:00 April 11th, 2017|Nyheter|0 Comments

About the Author:

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.