Vi vill hjälpa till att handskas med förändring

Vår värld har förändrats. Snabbare än vad många av oss hade kunnat föreställa oss vara möjligt. Därför ställs vi alla inför samma fråga, hur ska vi handskas med den förändring som nu sker och hur ska vi klara av att utvecklas med den? Det är en fråga som CHPS kan...

Vi ger dig nyckeln till förändring

När världen omkring oss vacklar och oron ligger som ett moln över alla samtal. Vem är det då som leder? Vem är det egentligen som leder vem? Jag skulle vilja påstå att vi alla är ledare. Att vi alla måste ta vårt ansvar och göra jobbet. CHPS har de nycklar som krävs...

MÄSTERSKAPSCOACHING OCH VIKTEN AV VÄRDEGRUND

Carl-Axel Hageskog och Per Gerrevall har i sin bok ett underlag på intervjuer av 20 coacher som på internationell toppnivå lyckats inte bara en gång utan flera gånger över lång tid. Gemensamt för alla är den vikt de lägger i att skapa en värdegrund.I samband med deras...