Bli den ledare du vill vara

Bli den ledare du vill vara

Att genomgå en förändring är en sak, att leda genom förändring är en annan. Att under samma process få andra människor att växa och samtidigt bygga en ännu starkare organisation är en helt annan utmaning. Den vill jag hjälpa dig att lyckas med. Under 20 års tid har...
Det krävs för att leda i förändring

Det krävs för att leda i förändring

Det är aldrig enkelt att ställas inför en förändring. Det är om möjligt ännu svårare att tvingas in i den. Samtidigt är det en utmaning som inte bara går att hantera, det går att utvecklas i den och också lära sig att tycka om den. En förutsättning för att lyckas är...

Nya möjligheter för 2021

Våren 2020 ställdes vi inför en helt ny situation. En pandemi bestämde reglerna och ingen kunde inte göra något annat än följa dess lagar. Den förändringen var tuff – men den har skapat någonting helt nytt. Nu väntar nya möjligheter för 2021. – Nu tar vi det nya...
Skapa en hållbar förändring – kostnadsfritt webinar

Skapa en hållbar förändring – kostnadsfritt webinar

Att göra en förändring kan vara enkelt.  Att göra en hållbar förändring är en betydligt större utmaning och det finns en viktig faktor för att nå framgång. Den stavas trovärdighet. Lyssna på Anne Forsells lunchseminarium och lär dig lägga grunden för en framgångsrik...
Ledarskapet är komplext – CHPS ger dig hållbar förändring

Ledarskapet är komplext – CHPS ger dig hållbar förändring

Idrott eller näringsliv är egentligen två vitt skilda verksamheter men de bygger på samma grund. På ledarskap. Låt oss på CHPS hjälpa till att skapa en framgångsrik miljö för din organisation eller verksamhet. En ledares sätt att bemöta, att vara aktiv i sitt beteende...