Det är aldrig enkelt att ställas inför en förändring. Det är om möjligt ännu svårare att tvingas in i den.
Samtidigt är det en utmaning som inte bara går att hantera, det går att utvecklas i den och också lära sig att tycka om den.
En förutsättning för att lyckas är att du har modet och tålamodet att genomföra arbetet varje dag – oavsett var du befinner dig.

För ett år sedan kastades vi alla in i en värld ingen av oss hade kunnat drömma om. Vårt sätt att arbeta förändrades, precis som vårt sätt att mötas och samtala. Jag tyckte inte alls om det.
För mig har det analoga mötet alltid varit oerhört viktigt, men pandemin skapade restriktioner som gjorde att vi varken kunde genomföra våra utbildningar eller processer som planerat och även jag tvingades in i en digital vardag.

Den stora omställningen i samhället skapade många nya frågor, både hos oss på CHPS och hos våra vänner. Hur ska jag som chef kunna leda i förändring? Vad händer i en grupp när medarbetarna inte längre delar vardagen? Hur förändras dialogen när vi inte möts på kontoret?
Hur påverkas kulturen när samtalen vid kaffeautomaten försvinner och hur ska jag som kunna leda en grupp på distans?
Det är många stora frågor och det finns inga enkla svar. Däremot vet vi av erfarenheter att det inte finns några genvägar. Det går inte att fuska.

Att leda i förändring

Oavsett om vi lever i en analog eller digital värld stavas vägen till framgång arbete. Det enda som förändrats är vårt sätt att utföra jobbet.
Exempelvis kan du som ledare välja att målstyra din grupp istället för att styra varje dag. Det krävs en tilltro till individen, men också tydliga krav och ramar.
Uppföljning och återkoppling blir extremt viktigt. En digital värld ställer även högre krav på kommunikationen och företagets sociala miljö. När fikapausen försvinner, försvinner också det naturliga samtalet.
Givetvis är det svårt att ersätta, men det går att hitta lösningar. En möjlighet är att skapa fikarum digitalt, i den världen kan vi fortfarande sitta mitt emot varandra och samtala under en kortare paus. Det krävs inte mer än en skärm, en kopp kaffe och viljan att kliva in i ett digitalt rum.

Jag älskar det analoga mötet och längtar efter det, men även om jag för ett år sedan var motståndare till det digitala mötet har jag insett att det idag fyller en mycket viktig funktion.
Det är en förutsättning för att kunna göra det arbete som krävs för att nå framgång, det arbete som aldrig tar slut . Vi lever i en ständig förändring och det finns inga genvägar.
Den enda vägen till framgång är att arbeta för det, varje dag.
Oavsett var du befinner dig.

Tjolle, att leda i förändring

Tjolle Ström

Grundare till CHPS, processledare, föreläsare, författare, coach & utbildare

Läs fler av bloggar där våra medarbetare skriver om vägen till ett framgångsrikt ledarskap här.