Idrott eller näringsliv är egentligen två vitt skilda verksamheter men de bygger på samma grund.
På ledarskap.
Låt oss på CHPS hjälpa till att skapa en framgångsrik miljö för din organisation eller verksamhet.

En ledares sätt att bemöta, att vara aktiv i sitt beteende och visa de värderingar som ligger till grund för en framgång som håller över tid har blivit allt mer viktigt. Det är av samma stora betydelse, oavsett om vi pratar om näringslivet, om en organisation eller idrottsförening.
De medarbetare eller medlemmar som finns i gruppen vill alla känna sig välkomna och respekterade, oavsett ålder, kön eller bakgrund. Det ställer oerhörda krav på ledaren.
Det kräver en enorm kompetens som människokännare, som pedagog och psykolog. Samtidigt krävs även kreatör och en person som kan inspirera och är prestigelös.
Det är en oerhört komplex kompetens och det ställs samma krav oavsett om det är en ledare inom idrottsrörelsen eller näringslivet.

Likheten mellan ledarskapet inom idrott och näringsliv är stor

Jag har själv en bakgrund inom simningen, en idrott som där utövarna tävlar både individuellt och i lag. Under åren har jag funderat mycket över vad det är som skiljer framgångsrika idrottsledare åt och vilka som är de gemensamma nämnarna vid sidan av just resultat. Det är en stor fråga som även hörsammats av Linnéuniversitetet där professorer de senaste åren gjort studier kring ledarskap och coachning. Där man fokuserat på ämnen utöver fysik, teknik och biomekanik. Studier som lett till spetsutbildningar och böcker för ledare som redan är framgångsrika inom olika idrotter och på olika nivåer, inom så väl bredd som elitidrott. Vad kan då näringslivet lära sig av idrotten och vad kan idrotten lära sig av näringslivet?

Det finns många gemensamma nämnare och framförallt handlar det om ledarskap.
En oerhört viktig faktor för att nå framgång är att få in rätt personer i verksamheten och organisationen. Det är minst lika viktigt att även få dem att stanna kvar, utvecklas med organisationen och känna glädjen i det gemensamma jobbet. Det är den kultur och miljö som vi skapar, oavsett vilken typ av organisation vi befinner oss i, som avgör vem som vill vara med.

CHPS ger dig hållbar förändring, inte tomma ord

Likheten mellan näringslivet och idrotten är oerhört stor. Det handlar om att skapa det lag du själv vill leda.
Det är den kultur som vi skapar som ger oss de medlemmar eller medarbetare vi får. Vi får de medarbetare eller medlemmar som vi förtjänar.
Därför är det oerhört viktigt att ta reda på vilken kultur vi vill ha och hur vi skapar den. Vi pratar mycket om inkludering och jämställdhet. Det följer med inom varje förening, förbund, organisation eller företag i dag, men det får inte bli enbart tomma ord. Istället är det beteendet som avgör vilken betydelse de vackra orden har. Det är det som gör skillnaden

Många av er ställer frågan hur ska vi kunna skapa den kultur som gör att våra medarbetare eller medlemmar vill stanna kvar?
Vi kan hjälpa er att göra den förändringen, skapa en framgångsrik och välmående miljö som håller i längden för att den inte vara är ord. Det är en förändring som sker på riktigt, förändringar som bygger på våra beteenden i den miljö vi verkar i.
De sker varje dag, året om.
Fundera över hur just ni vill ha det i er organisation och hör av er.
Låt oss hjälpa till att skapa framgångsrik miljö för din organisation eller verksamhet.

Anne Forsell

Anne Forsell

# CHPS– Centrum för Högpresterade System