Att genomgå en förändring är en sak, att leda genom förändring är en annan.
Att under samma process få andra människor att växa och samtidigt bygga en ännu starkare organisation är en helt annan utmaning. Den vill jag hjälpa dig att lyckas med.

Under 20 års tid har jag arbetat med HR-frågor, psykosocial arbetsmiljö och hjälpt både nationella och internationella företag att framgångsrikt utvecklas och bli högpresterande genom förändringsprocesser.
Det är kunskap jag nu vill dela med mig av. Som coach och ledare drivs jag av värdegrunder. Av att kunna vara ärlig i mötet med varje enskild medarbetare och av att skapa högpresterande team där andra människor får möjligheten att känna styrka och växa som individer. Jag drivs av att utveckla det lag som finns och skapa starka vinnare som växer med uppgiften.

Starka vinnare som presterar över tid

Det är en svår, men långt ifrån omöjlig uppgift som går att applicera inom såväl idrotten, som affärslivet och även inom skolans värld.
Därför vill jag dela med mig av en historia, en berättelse som fick mig att se ledarskapet med andra ögon. Den utspelade sig när min son gick på mellanstadiet. Han var liten och tunn. Han hade svårt att äta det han egentligen behövde och han var ofta ledsen. En dag kom han hem från skolan och berättade om sin nya lärare, Olle som undervisade barnen i idrott.
– Mamma, sa han.
– Jag känner mig ofta liten och klen, men aldrig på Olles gympalektion. Då är jag både snabb och stark.

Att växa som människa

Olle var 26 år och nyutexaminerad, men lyckades med det som så många betydligt mer erfarna ledare aldrig gör. Han såg individen. Han mötte var och en på sin egen nivå vilket fick eleven med sämst förutsättningar att växa som människa.
Den erfarenheten har jag tagit med mig in i mitt yrkesliv, för att få var och en som arbetar tillsammans med mig att känna styrkan i den förändring som sker med ett positivt ledarskap, när ledaren upplever en förståelse för att alla medarbetare är lika viktiga. Det ger både kraft och resultat i förändringen.

Jag vill bidra med mina erfarenheter från både framgång och misslyckande. Inspirera företag och organisationer att reflektera över sin situation utan att för den sakens skull tala om exakt vad de ska göra. Istället vill jag möta nya människor, ge ledare de verktyg som krävs för att navigera framgångsrikt i förändring och vara högpresterande över tid.
Jag vill hjälpa dig att bli den ledare du vill vara, för att du ska ha verktygen till att inspirera ditt team till att växa och vara högpresterande under tid.

Petra Skoglund

Petra Skoglund

Förändringsledare, HR-ledare och coach