Under våren har det skett en stor förändring i samhället och den har påverkat oss alla på flera olika plan.
Vi på CHPS är experter på just förändring och kände att vi ville hjälpa till med våra kunskaper.
– Det mynnade ut i en mycket uppskattad serie med lunchseminarier online. Vi öppnade helt nya dörrar och upptäckte ett forum som kan komplettera det arbete som vi gör, säger CHPS Karin Nyberg.
– Därför vill vi tacka alla som deltog och välkomna er tillbaka till hösten.

Under 20 år har CHPS, Centrum för högpresterande system, hjälpt ledare, grupper och organisationer inom såväl näringsliv som idrotten med att nå dit de vill. Hjälpt dem med att skapa en trovärdig och verklig förändring av kultur och beteenden som håller över tid. När pandemin spreds över världen våren 2020 förändrades vardagen för oss alla. Social distansering blev ett naturligt inslag och det påverkade hela vårt samhälle.
Då beslutade vi oss för att sända en serie med fyra websända lunchseminarier där våra föreläsare Kalle Ström, Mattias Andersson, Markus Fagerlund och Gunnar Mattiasson gav sin syn på förändring.

– Det har varit ett mycket stort intresse för våra seminarier. Jag tycker att vi har fått sagt det vi vill säga, presentera oss och vad vi kan hjälpa till med. Det viktigaste är ändå vad deltagarna har fått med sig, säger CHPS Karin Nyberg.
– Jag hoppas att vi har kunnat hjälpa de som lyssnat på våra föreläsningar att skapa nya tankar. Att det som vi har pratat om har gett åhörarna en möjlighet till nya perspektiv och att de som lyssnat har fått en möjlighet att se sin vardag från en annan synvinkel.

CHPS månar om kvalitén på arbetet kring förändring

Vårens lunchseminarier har gett oss möjligheten att nå ut till nya medmänniskor och förhoppningsvis ge dem möjligheten att se att det finns olika sidor av samma sak. Fyra helt olika föreläsningar har haft flera gemensamma nämnare och det blivit tydligt att vissa saker kan ta sig olika uttryck. Även om det handlar om gemensamma fenomen.
– Det har öppnat en dörr som vi mycket väl kan tänka oss att använda i vissa sammanhang framöver. Det finns möjlighet att fördjupa sig i samtliga ämnen vi presenterat online och för dig som blivit intresserad av att veta mer finns möjligheten att kontakta oss för en individuellt anpassad fortsättning.
Till hösten kommer den tidigare förbundskaptenen i simning Anne Forsell att dela med sig av sina erfarenheter från idrott och näringsliv under ett lunchseminarium, samtidigt som CHPS fortsätter att arbeta traditionellt med föreläsningar och ledarskapsutbildningar i grupp.

– Våra websända seminarier har fungerat väldigt bra i den här formen, men det är inte aktuellt att använda i utbildningssyfte, förklarar Karin Nyberg.
– Vi är måna om att hålla en hög kvalité på det arbete vi levererar och det är omöjligt att göra det under en utbildning som enbart sker online. Vi behöver använda oss av gruppdynamiken, fånga känslan i gruppen och anpassa förhållanden efter den grupp vi arbetar med.
Om det finns någonting vi kan hjälpa er med, om ni har frågor eller funderingar, är ni välkomna att höra av er till oss.
Nu önskar vi er alla en riktigt skön sommar.

Karin Nyberg

Processledare, föreläsare, filosof, coach & utbildare