Att göra en förändring kan vara enkelt.  Att göra en hållbar förändring är en betydligt större utmaning och det finns en viktig faktor för att nå framgång.
Den stavas trovärdighet.
Lyssna på Anne Forsells lunchseminarium och lär dig lägga grunden för en framgångsrik förändring.

Under sin tid som ledare och förbundskapten för simningen har Anne Forsell arbetat kontinuerligt med målbildning, utbildning och utveckling inom en av världens mest krävande idrottsgrenar. Hon har erfarenheter från internationella mästerskap som EM, VM och OS och hon har även arbetat framgångsrikt med parasporten och vet precis vad som krävs för att nå framgång

Lita aldrig på slumpen

Det går inte att lita på slumpen, hoppas på tur eller drömma om ett himmelrike. Enligt Anne Forsell handlar framgång om att samarbeta, planera, vara tydlig och trovärdig i varje detalj under hela arbetet.
– Oavsett var man börjar spelar trovärdigheten en avgörande roll. Det handlar om att skapa en tilltro till organisationen, en tillit till det som sagts så att alla inom organisationen vågar lita på det som är bestämt, att alla vågar känna sig trygga och komma med nya idéer, förklarar Anne Forsell.
– Det går inte att förvänta sig att det sker en utveckling framåt eller att resultatet förbättras om alla gör samma sak som de alltid har gjort.

Hon förespråkar en hållbar förändring. En förändring som involverar istället för exkluderar och som alla inblandade känner tilltro till och väljer att leva efter.
– Det spelar ingen roll hur många fina policydokument som finns om de inte används i praktiken. Det är intre trovärdigt. Oavsett var man börjar med den här typen av arbete leder allt tillbaka till trovärdigheten. Det är inte svårare än att man håller det som har sagts och lovats.

En hållbar förändring

Inom varje företag eller organisation finns en kultur och värderingar. En viktig fråga är om de har skapats medvetet eller tillkommit av en slump? En annan är om den rådande kulturen och värderingarna är ett stöd på vägen mot ett önskat resultat eller om de innehåller någonting som hindrar företaget eller organisationen att nå dit man vill.
Anne Forsell har under flera år arbetat som coach, förändringsledare och ledarutvecklare hos CHPS. I sitt kostnadsfria webinar delar hon med sig av sina erfarenheter och inspirerar åhörarna till att inte bara prata om förändring, utan att också genomföra den och få den att bli en självklar sanning i vardagen.
En trovärdig förändring som också blir en hållbar förändring.

Vill du veta mer?
Anmäl dig här till Anne Forsells kostnadsfria webinarie ” Trovärdighet – för framgångsrik förändring” som arrangeras av CHPS klockan 12.00 den 19 november 2020.
Det är en fortsättning på den serie av kostnadsfria webinarier som CHPS startade under våren 2020. Här kan du även läsa om framtida evenemang och vår uppskattade förändringsledtarutbildning som startar igen våren 2021.