Vår värld har förändrats. Snabbare än vad många av oss hade kunnat föreställa oss vara möjligt. Därför ställs vi alla inför samma fråga, hur ska vi handskas med den förändring som nu sker och hur ska vi klara av att utvecklas med den?
Det är en fråga som CHPS kan hjälpa dig att hantera.

Sedan år 2000 har Centrum för Högpresterande System arbetat med utbildning i ledarskap och förändring. Vi har coachat företag, ledare och medarbetare inom så väl affärsvärlden som idrottsvärlden i frågor som inte bara handlar om att förändra, utan som handlar om att kunna skapa en ny vinnande kultur och dessutom klara av att vara högpresterande år efter år. En kultur där medarbetare mår bra, utvecklas och fortsätter att prestera, samtidigt som samhället runtomkring förändras.

Handskas med förändring

Just nu sker en enorm  förändring i vår värld. En förändring som vi inte bara behöver klara av att hantera. Vi måste också klara av att utvecklas i den på flera olika nivåer och i flera olika roller – som företagare, som chef, som medarbetare och som privatperson.
Under de senaste veckorna har det skett stora förändringar i vårt sätt att leva, vårt sätt att leda och vårt sätt att arbeta. Många av oss har tvingats till stora förändringar och med största sannolikhet kommer det att påverka allas vår vardag under en lång tid framöver.
Detta är en förändring som vi behöver klara av att möta på alla olika nivåer. Det är också en förändring som vi inte bara behöver klara av att hantera. Vi måste också klara av att utvecklas i den, utan att drabbas av panik eller fatta ogenomtänkta beslut.

Vi hjälper dig att utvecklas

För att stå starka får vi inte heller stå vid sidan och se på. Vi måste också ta en aktiv del och påverka vår framtid, för det finns alltid någonting som går att förändra till det bättre.
I slutändan påverkas resultatet av två saker – av det som vi gör och av det som vi inte gör.
Därför blir det extremt viktigt att klara av att leva mitt i den här utmaningen.
Vi vet om att det kan vara oerhört svårt att handskas med en förändring, men vi hjälper dig gärna med att inte bara klara av det utan att även utvecklas tillsammans med den. Vi vet att våra verktyg fungerar i en förändring.
Hör av dig till oss. Vi berättar gärna mer om hur du kan använda dessa verktyg för dig och i din verksamhet

Karin Nyberg                  Anne Forsell
karin@chps.se               anne@chps.se

                 

Markus Fagerlund.       Mattias Andersson
markus@chps.se         mattias@chps.se

               

Gunnar Mattiasson
gunnar@chps.se

Hemsida