Det är två världar som kan upplevas så oerhört olika. Idrotten och näringslivet.
Ändå finns det en stor gemensam nämnare.
Att få varje individ engagera sig och känna sig inkluderad, vilket leder till att gruppen uppnår sina gemensamma mål.

Efter mina år på fotbollsplanen tog jag med mig många erfarenheter till sidlinjen och under snart 30 år har jag arbetat med olika klubbar i flera olika länder. Oavsett var jag har arbetat, i Sverige, Norge eller Sydafrika har jag alltid haft samma värdegrund som har styrt mitt ledarskap. Ett inkluderande ledarskap där var och en har fullt ansvar för sitt område inför gruppen.
Vi jobbar alla mot samma mål, inom de ramar i gemensamt har bestämt. Vi ställer krav på oss själva och på varandra. Alla är olika, men vi ser varandra och det som var och en av oss bidrar med till gruppen.
Den metodiken och tydligheten har följt med mig när jag har klivit in i näringslivet. Den vill jag nu dela med mig av.

Likheter mellan idrott och näringsliv

Det finns mängder av skillnader mellan ett idrottslag och ett företag, men det finns också flera likheter. Det finns saker som näringslivet är betydligt bättre på än idrotten, men det finns också många saker som näringslivet kan lära sig av idrotten. En av dem är att bygga ett lag som talar till varandra och inte om varandra. Ett lag som arbetar tillsammans mot gemensamma mål.

Vi inom vårt lag har skapat en gemensam målsättning och bestämt oss för vilka ramar som gäller för oss gemensamt. Jag ser de som ett inkluderande ledarskap där vi tillsammans tittar på hur vi ska uppnå vårt mål och vad som krävs av var och en av oss. Vad behöver varje gruppmedlem bidra med för att vi ska växa som individer, ta vårt individuella ansvar och känna en styrka både i oss själva och i den grupp vi tillhör?
Vi ska också ha roligt tillsammans, vara stolta över det vi gör och göra det med glädje. Lyckas vi med det och med att uppnå det optimala resultatet efter våra förutsättningar. Då är vi vinnare. Mina största segrar har jag faktiskt vunnit med lag som inte har kunna vinna någon titel, men vi har ändå varit vinnare eftersom vi levererat det optimala resultatet sett efter våra förutsättningar.

Att vara högpresterande över tid

Inom idrotten mäts alltid resultatet, fotboll är inte en lek med kortbyxor, utan ett hårt arbete som pågår varje dag. Ett lag tränar många pass inför varje match, analyserar sina konkurrenter och förbereder sig grundligt inför varje match. Därefter görs samma analys över vad som gick bra och var som behöver förbättras. Det är samma mönster om och om igen, varje vecka och varje månad under en lång säsong. Först därefter mäts det stora slutresultatet. Det är också ett tankesätt som går att föra över till näringslivet.

Kjell Jonevret
Kjell Jonevret
Föreläsare, coach och inspiratör